O spolku

...............................


ACL, z.s. vznikla transformací původní Asociace akreditovaných cytologických laboratoří, z.s. v souladu s aktuální legislativou na Valné hromadě dne 13. listopadu 2015 v Praze, kde byly schváleny nové "Stanovy" závazné pro veškerou další činnost spolku.

Orgány spolku jsou Valná hromada (neboli Členská schůze) a tříčlenný výbor. Valná hromada zasedá minimálně jednou ročně a mohou se jí účastnit všichni členové spolku. Volební období výboru je pětileté.