Legislativa

...

 • Podmínky a kritéria pro screening karcinomu děložního hrdla v ČR - Věstník č. 7/2007
 • Kvalifikace - lékaři
 • Kvalifikace - nelékaři
  • zákon 96/2004 Sb. (získávání a uznávání způsobilosti)
  • nařízení vlády č. 31/2010 (obory specializačního vzdělávání)
  • kreditní systém pro získání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu - vyhláška 423/2004 Sb. (znění platné od 1.2.2010)
 • Činnosti zdravotnických pracovníků (nelékaři) - vyhláška 55/2011 Sb.
 • Personální zabezpečení zdravotních služeb - vyhláška 99/2012 Sb.
 • Zákon o zdravotních službách - 372/2011 Sb.
 • Vyhláška o minimálních požadavcích na technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení - 92/2012 Sb.
 • Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami - vyhláška 134/1998 Sb. (znění platné od 1.1.2016)
 • Zákon o veřejném zdravotním pojištění - 48/1997 Sb. (část devátá - síť poskytovatelů zdravotních služeb, výběrová řízení) 
 • VZP - Postup při uzavírání smluv s poskytovateli ambulantní diagnostické péče
  Odkazy na webové verze příslušných předpisů.