Kontakt

.............................

Asociace cytologických laboratoří doporučených pro cervikální screening, z.s.

Vocelova 603/5, 120 00 Praha 2

info@acl-zs.cz

Výbor spolku: 

MUDr. Alena Beková, M.I.A.C. - předsedkyně

Mgr. Irena Večerková

MVDr. Dag Rejthar

IČ: 228 60 312

Č. ú. 115 - 192 013 0267 / 0100