Členství

............................

Kdo může být členem

V souladu se Stanovami mohou být členy poskytovatelé zdravotních služeb (fyzické či právnické osoby) provozující screeningovou cytologickou laboratoř doporučenou Komisí pro screening karcinomu děložního hrdla MZd ČR.

Přihláška

Přihlášku zašlete v písemné formě na adresu spolku (Vocelova 603/5, 120 00 Praha 2). Členský příspěvek

Prosíme všechny zájemce o členství o úhradu ročního členského příspěvku ve výši 5000 Kč na účet číslo 115-1920130267/0100 do 30. 4. 2016. Jako variabilní symbol uveďte své IČ.